» Historie

Historie

11 april 1992

De toen nog Prins Willem Alexander dirigeert de Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging.

Het is inmiddels 22 jaar geleden. Tijdens de Bomenplantdag probeert Nederland in het Guiness Book of Records te komen door op veel plaatsen de Nationale bomenmars te spelen. Het zijn hamonieorkesten, show bands etc die meedoen. Het hoogtepunt van deze dag wordt in Amersfoort gevierd. Onze prins dirigeerde het KAMV op de OLV kerkhof in Amersfoort. Kijk en geniet van de televisie-uitzending van april 1992.

Caecilia

De Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging werd opgericht als de Amersfoortsche Muziekvereeniging “Caecilia”.

Aan het eind van de 19e eeuw was in de garnizoensstad Amersfoort het Regiment Rijdende Artillerie gelegerd. Dit regiment kende een eigen fanfare. Tot verdriet van talloze inwoners werd in 1881 het regiment overgeplaatst naar Leiden. Daarmee verdween ook de fanfare, die heel wat vertier in Amersfoort had gebracht. Om de leegte te vullen werd door een aantal inwoners op 10 maart 1889 de muziekvereniging Caecilia opgericht. Maar wat gebeurde kort daarop? Een jaar later werd het 5e Regiment Infanterie in Amersfoort gelegerd. Dit regiment beschikte over een Stafmuziekkorps. Van dit korps is een aantal muzikanten kapelmeester van Caecilia geweest.

Al snel krijgt onze vereniging grote bekendheid in de stad. Er wordt zo goed aan de weg getimmerd dat de gemeente in 1897 besluit om een subsidie toe te kennen van f 50,00 per jaar “om zich daarmee van een locaal te voorzien”. In datzelfde jaar wordt in naam van Koningin Wilhelmina aan de vereniging rechtspersoonlijkheid verleend. Het ledental groeit in die jaren sterk en in 1903 heeft de vereniging een eigen onderkomen waar wekelijks wordt gerepeteerd.

In 1909 viert de vereniging haar 20-jarig bestaan waarbij zelfs voor het eerst een groepsfoto van de muzikanten wordt gemaakt. De burgers van Amersfoort tonen hun sympathie voor de vereniging door een vaandel aan te bieden. De muziekvereniging, die inmiddels onder de naam Amersfoortsche Muziekvereniging (A.M.V.) doorgaat, wordt in de navolgende jaren een belangrijk bindend element in Amersfoort. Zo werd o.a. tijdens de crisisjaren financiële steun verleend aan noodlijdende leden. Ook tijdens en na de oorlogsjaren toont de A.M.V. zich een echte “vereniging”. Haar activiteiten werden voor een tijd gestaakt.
In 1948 werd ter ondersteuning van de straatoptredens van de harmonie ook een drumband opgericht.

Koninklijke titel
Vanaf 14 oktober 1950 is de A.M.V. gerechtigd het predikaat “Koninklijke” in haar naam te voeren en heet vanaf die datum:

Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging

Op haar titel is de vereniging vandaag de dag nog trots, want ze wordt in de volksmond nog steeds “De Koninklijke” genoemd. In 2011 stelde Hare Majesteit ons in de gelegenheid te bewijzen dat we nog steeds de titel ‘Koninklijk’ waardig zijn. Tot onze blijdschap werd deze titel ons ook weer voor de komende jaren verleend.

Eigen gebouw
In januari 1954 wordt de commissie “Eigen Gebouw` benoemd met als taak dit z.s.m. te realiseren. Tijdens de receptie van het 65/jarig bestaan op 17 maart 1954 wordt o.a. een enveloppe met inhoud overhandigd voor het gebouwfonds. Ook wordt een flink bedrag ontvangen van mevrouw Loos-de Vogel, destijds bestuurslid van het Nuts-departement en ere-voorzitter van de KAMV. In 1955 wordt er een grote verloting georganiseerd voor het gebouwfonds. In juli 1956 krijgt de vereniging door de gemeente Amersfoort een stuk grond aan de Dirk Loogenstraat aangeboden en de bouw kan beginnen.
Op 8 februari 1958 wordt de eerste steen gelegd door mevrouw Loos/de Vogel. De feestelijke opening van het gebouw vond plaats op 31 mei 1958.

Nu zijn we blij met de acties van toen. We beschikken over een fantastische plaats waar we kunnen oefenen, spelen en….. na de repetitie elkaar kunnen ontmoeten.